Adatvédelmi nyilatkozat

Az ImageNator C. Kft. (továbbiakban Café René) és munkatársai elkötelezettek az Ön adatainak védelmére. A Café René egyes szolgáltatásait ingyenesen, szabadon és regisztráció nélkül veheti igénybe, más szolgáltatásainkhoz viszont regisztráció szükséges. A regisztráció során kérhetünk bizonyos információkat, mint például az Ön-vagy cégének neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, egyéb elérhetőségei. Ha Ön a regisztráció során bármely kötelezően kitöltendő adatot visszatart, a Café René nem tudja garantálni az igényelt szolgáltatás teljesítését. A Café René kizárólag az önkéntesen megadott adatokat rögzíti és dolgozza fel – megfelelően a hatályos magyar és nemzetközi adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek. Ezeket az adatokat a vásárlói adatbázisunkban tároljuk, mely lehetővé teszi, hogy eljuttassuk Önnek az információkat, melyeket kért, vagy amelyeknek a fogadását jóváhagyta. Felhasználhatjuk az Ön adatait arra is, hogy nyomon kövessük a weboldalainkon folytatott aktivitását. Mindezt azért tesszük, hogy elvárásainak megfelelően kiszolgálhassuk Önt, megértve, hogy látogatóink hogyan használják weboldalainkat.


A Café René szolgáltatásainak igénybevételével, illetve termékeinek megrendelésével Ön kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Café René az Ön által megadott információkat és adatokat szabályzatának, illetve annak módosított változatai alapján – esetleges tiltó nyilatkozata kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül kezelje.


Az Önről szóló információkat az alább felsorolt célokra használhatjuk fel:
- termékek és/ vagy szolgáltatások biztosításához, igény szerinti szállításához
- a megrendelt termékek és/ vagy szolgáltatások értékének kiszámlázásához
- termékek és/vagy szolgáltatások ismertetéséhez
- piackutatáshoz, illetve vásárlói igények felméréséhez és közvetlen üzletszerzéshez,
- válasz a visszajelzésekre;
- az Ön tájékoztatása bármely Önt is érinthető vagy érdekelhető változásról;
A Café René kapcsolt vállalkozásain, a kiszállítást végző vállalkozás valamint a feldolgozással esetlegesen megbízott társaságon kívül, harmadik fél részére semmilyen esetben nem adja át, és nem teszi közzé az Ön látogatásairól szóló vagy az Ön azonosítására alkalmas adatokat. Ez alól kivételt képez, ha az Ön előzetes jóváhagyása ezt engedi, vagy ha a törvény, helyi szabályozás vagy a hatóságok ezt - jogilag hitelesen indokoltan - megkövetelik. Esetleges cégértékesítés vagy fúzió esetén megoszthatjuk adatállományainkat és e-mail információinkat üzleti vagy egyesülési partnereinkkel.


Adatok módosítása és törlése

Ön bármikor hozzáférhet a Café René által kezelt adataihoz, és szükség esetén módosíthatja, aktualizálhatja azokat, illetve külön indoklás nélkül kérheti azok módosítását vagy a rendszerből való törlését. Ha bármikor azt szeretné, hogy többé ne használjuk fel az Önről szóló információkat a felsorolt célok bármelyikére vagy mindegyikére, kérjük, haladéktalanul értesítsen bennünket erről. Ezt követően természetesen megszüntetjük az Ön adatainak e célokra való felhasználását.


Adatok védelme

A Café René nagy fontosságot tulajdonít az Ön személyéről szóló információk védelmének és azokat a legnagyobb gondossággal kezeli. Adatainak védelmében a Café René titkosított adatforgalmat (HTTPS elérés + SSL tanúsítvány), megfelelő tűzfalat és jelszóvédelmi rendszert használ. Felhívjuk figyelmét, hogy az internet nem tekinthető teljesen biztonságos környezetnek. A weblapra (postán, e-mailben vagy bármely más módon) eljuttatott információk nem tekinthetők bizalmas információknak. A Café René nem tudja garantálni ezen információk bizalmas kezelését, és nem vállal felelősséget azok felhasználásáért és közzétételéért. Amennyiben Ön bizalmasan szeretne információt küldeni, akkor ne a weblapon keresztül tegye. A Café René nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre azoknak az adatoknak a biztonságáért, amelyeket Ön az interneten keresztül a weboldalra továbbít. A Café René természetesen szívesen látja a weblappal, a termékekkel és a szolgáltatással kapcsolatos észrevételeit. 

 

Cookie-k, nem személyes adatok kezelése

A Café René weboldalainak látogatása során kérhet személyes adatnak nem minősülő információt. A cookie-k (sütik) olyan apró információdarabkák, amelyek az Ön számítógépén lévő böngészők tárolnak, és amelyek önmagukban nem használhatóak a látogató személyazonosságának felfedésére. A legtöbb webes böngésző automatikusan elfogad cookie-kat, de Ön beállíthatja, hogy az Ön böngészője ezt megakadályozza. A Café René csak arra használja a cookie-kat, hogy nyomon követhesse az Ön látogatásait és látogatási szokásait oldalainkon, hogy az Ön még jobb kiszolgálása érdekében fejleszthessük azokat. Böngészőjének beállításával eldöntheti, hogy minden cookie-t fogadjon, vagy értesítést kapjon egy új cookie telepítéséről, vagy minden cookie-t visszautasítson. Ha Ön azt választja, hogy minden cookie-t elutasít, előfordulhat, hogy weboldalaink bizonyos részeit nem tudja majd használni.


Direkt marketing tartalmak

A Café René látogatói részére nem küld kéretlen üzeneteket. Kéretlen üzeneteknek a felhasználóval korábban kapcsolatban nem álló feladótól származó, illetve a felhasználó kifejezett kérése ellenére küldött üzeneteket tekintjük. A Café René által küldött e-mailek olyan tájékoztatás célú üzenetek, amelyek az Ön érdekeit szolgálhatják, és amely szolgáltatásról a felhasználók – az erre biztosított lehetőségként – bármikor leiratkozhatnak.


A gyermekek jogainak védelme

A Café René - a rendelkezésére álló azonosítási megoldásokra alapozva – nem gyűjt, nem használ fel és nem tesz közzé kiskorúaktól származó adatokat, információkat szülői vagy gondviselői hozzájárulás nélkül. Mivel az életkor azonosításának hatékonysága korlátozott, a kiskorúak internetes szokásainak, aktivitásának ellenőrzése a szülő, illetve a gondviselő felelőssége.


Felhasználási tilalmak

A weboldalainkon található e-mail címre tilos kéretlen reklám e-maileket küldeni. Az e-mail címek feltüntetése nem értelmezhető hozzájárulásként, hogy azoknak bármelyikét bárminemű szolgáltatás eladója vagy címlista összeállítója a Café René előzetes engedélye nélkül szabadon használhassa. Tilos ezekre a weboldalakra vagy azokról bárminemű törvénytelen, fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, obszcén, lázító vagy pornográf tartalmat küldeni, beleértve egyéb olyan tartalmakat, melyek törvényes, polgári vagy büntetőjogi felelősséggel járhatnak. Úgyszintén, tilos szondázni, megvizsgálni vagy tesztelni a weboldalaink, rendszerünk vagy hálózatunk sebezhetőségét vagy megfelelő engedély nélkül áthatolni a biztonsági vagy hitelesítési rendszerén. Ön beleegyezik abba, hogy kárpótol bennünket minden igényért, követelésért, keresetért, veszteségért, kárért vagy költségért (beleértve, de nem korlátozva az indokolt bírósági költségekre és kifizetésekre), amelyek e tiltott felhasználásokból, szerzői jogunk, védjegyeink és más szellemi tulajdonjogaink megsértéséből ered vagy ezek kapcsán merül fel.


Alkalmazandó jogszabályok és illetékesség

Ezen weboldalak és a bennük foglalt tartalmak használata és bármely kárigény, mely ezekkel kapcsolatos a magyar törvények szerint bírálandó el. Úgyszintén, Ön elfogadja a magyar bíróságok kizárólagos illetékességét.